Kabinet: zbornica 116

Telefon: 20-21-693

E-adresa: anajovano@gmail.com  


Predmeti:

  • osnovne studije
    • II godina: Savremeni španski jezik G-3/G-4
    • IV: Primenjena lingvistika i nastava španskog jezika 1/2
 
  • master studije
    • Specijalne teme iz primenjene lingvistike
    • Metodička praksa
 
Konsultacije: UTORAK 10:30-11:30 h