Биографија

Мр Тања Гаев, рођена је 11.08.1971. године у Земуну. Девојачко презиме Икић. Похађала Филолошку гимназију у Београду, матурирала 1990. године. Школске 1990/1991. године уписала Филолошки факултет Универзитета у Београду, група за руски језик и књижевност. Као други словенски језик слушала је украјински језик и као студент прве генерације студената украјинистике (школске 1991/1992. године) завршила курс украјинског језика у Међународној школи украјинистике у Кијеву августа 1993. године. Основне студије завршила је 1994. године, чиме је стекла диплому професора руског језика и књижевности. Просечна оцена за време студија је 8,60. Добитница је Повеље и прве награде из „Фонда Данице Продановић“ за изванредан успех у методици наставе руског језика јула 1994. године. Завршила је курс Међународне летње школе Центра за европске студије „Нова централна Европа“ у Косегу, Мађарска августа 1996. године. Стални је члан Удружења научних и стручних преводилаца Републике Србије од новембра 1995. године. При Министарству правде Републике Србије стални је судски преводилац за украјински језик од 1995. године и за руски језик од 1997. године. После завршених постдипломских студија, смер: Наука о језику, са просечном оценом 9,66 стекла је звање магистра филолошких наука новембра 2007. године, одбранивши магистарски рад под насловом „Семантика бројева у руском, украјинском и српском језику (на материјалу фолклора ХIХ века)“. Одлуком Наставно-научног већа Филолошког факултета Универзитета у Београду од 07. октобра 2008. године одобрена јој је тема за израду докторске дисертације под насловом „Рецепција украјинске књижевности у српској култури“ (комисија: др Петар Буњак, др Људмила Поповић, др Јанко Рамач). Израда дисертације је у току. Од октобра 2002. године ангажована је као хонорарни сарадник на Филолошком факултету Универзитета у Београду, од 01.03.2005. као асистент-приправник за украјински језик и књижевност, а од 04. јула 2008. године запослена је као асистент за украјински језик и књижевност. Реизабрана је у звање асистента за украјински језик и књижевност 18.05.2011. године. У звање вишег лектора за украјински језик изабрана је 16.07.2014. године. Предаје украјински језик и књижевност. Стипендиста је Националног универзитета „Иван Франко“ из Лавова. Учествовала је на научним конференцијама у Београду, Опатији, Кијеву, Лавову и Брну. Објављује радове из компаративног проучавања словенских језика у области фолклора, етнолингвистике, украјинске књижевности и историје украјинске књижевности. Течно говори српски, руски, украјински и енглески језик. Пасивно зна белоруски, италијански и словачки језик. Разведена је. Из брака има сина Филипа (1995). НАСТАВНО-ПЕДАГОШКИ РАД У досадашњем професионалном ангажману мр Тања Гаев изводила је наставу из следећих предмета на Филолошком факултету у Београду: – вежбе из Савременог украјинског језика Г 1 и Г 2: ортографија; – предавања и вежбе из Украјинске књижевности 1 и 2: стара књижевност Кијевске Руси ХІ-ХІV века;

мр Тања Гаев – БИБЛИОГРАФИЈА