I семестарТип предметаЕСПБ
Увод у албанологију 1АО3
Албанска књижевност 1НС6
Албански језик 1НС3
Савремени албански језик Г-1СА6
Изборна група ТМ1ТМ6
Изборна група АО1АО3
Изборна група СА1СА3
Укупно ЕСПБ30
II семестарТип предметаЕСПБ
Увод у албанологију 2АО3
Албанска књижевност 2НС6
Албански језик 2НС3
Савремени албански језик Г-2СА6
Изборна група ТМ2ТМ6
Изборна група АО2АО3
Изборна група СА2СА3
Укупно ЕСПБ30
III семестарТип предметаЕСПБ
Балканологија 1АО3
Албанска књижевност 3НС6
Албански језик 3НС3
Савремени албански језик Г-3СА6
Изборна група АО3АО3
Изборна група ТМ3ТМ6
Изборна група СА3СА3
Укупно ЕСПБ30
АО
IV семестарТип предметаЕСПБ
Балканологија 23
Албанска књижевност 4НС6
Албански језик 4НС3
Савремени албански језик Г-4СА6
Изборна група АО4АО3
Изборна група ТМ4ТМ6
Изборна група СА4СА3
Укупно ЕСПБ30
V семестарТип предметаЕСПБ
Историја албанског језика са дијалектологијом 1ТМ3
Албанска књижевност 5НС6
Албански језик 5НС6
Превођење – албанистика 1СА3
Савремени албански језик Г-5СА6
Изборна група АО5АО3
Изборна група ТМ5ТМ3
Укупно ЕСПБ30
VI семестарТип предметаЕСПБ
Историја албанског језика са дијалектологијом 2ТМ3
Албанска књижевност 6НС6
Албански језик 6НС6
Превођење – албанистика 2СА3
Савремени албански језик Г-6СА6
Изборна група АО6АО3
Изборна група ТМ6ТМ3
Укупно ЕСПБ30
VII семестарТип предметаЕСПБ
Методика наставе албанског језика 1НС6
Албански језик 7НС6
Превођење – албанистика 3СА3
Савремени албански језик Г-7СА6
Изборна група ТМ7ТМ6
Изборна група АО7АО3
Укупно ЕСПБ30
VIII семестарТип предметаЕСПБ
Методика наставе албанског језика 2НС6
Албански језик 8НС6
Превођење – албанистика 4СА3
Савремени албански језик Г-8СА6
Изборна група ТМ8ТМ6
Изборна група АО8AO3
Укупно ЕСПБ30