АНА КОЛАРИЋ рођена је 1980. године у Београду. Дипломирала је на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности Филолошког факултета Универзитета у Београду, а магистрирала на Централноевропском универзитету у Будимпешти и на Факултету за хуманистичке науке Универзитета у Утрехту. Од 2010. године ради као асистенткиња на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности. Бави се теоријом књижевности, студијама рода и културе. Од 2011. учествује у раду пројекта Књиженство – теорија и историја женске књижевности на српском језику до 1915. године. Чланица је редакције Књиженства, часописа за студије књижевности, рода и културе. Објављује у часописима Реч и Књиженство.

Ана Коларић – БИБЛИОГРАФИЈА