Јелена (Никола) Пилиповић, рођена у Београду, 9.9.1972. године, дипломирала на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности Филолошког факултета у Београду, 1998. године (средња оцена 9,69), на чијем је одсеку Наука о књижевности завршила постдипломске студије и 6. октобра 2004. одбранила магистарску тезу под насловом “Панпоетизација – поетолошко одређење појма и његова примена у идиличној књижевности”, под руководством проф. др Драгана Стојановића као ментора. Докторску дисертацију, под насловом “Платонова мисао као градитељски принцип Вергилијевог дела”, одбранила на истом факултету, 16. фебруара 2009, под руководством проф. др Иве Драшкић-Вићановић као ментора. Од 1999. до 2001. као стипендиста-истраживач Министарства за науку и технологију републике Србије учестововала у пројекту Теорије књижевности: савремене теорије и њихова примена, под руководством проф. др Драгана Стојановића. Од 2001. године запослена је Катедри за општу књижевност и теорију књижевности Филолошког факултета у својству ванредног професора. Током 2003. и 2004. године бавила се истраживањем Вергилијевог опуса у целини, а посебно његових веза са платонизмом, на Универзитету Paris III – Sorbonne Nouvelle под руководством проф. Филипа Езеа (Philippe Heuzé), једног од доајена вергилијанистике.

др Jелена Пипиловић – БИБЛИОГРАФИЈА