Brebanovic Predrag ПРЕДРАГ БРЕБАНОВИЋ је рођен 1967. године у Земуну. Објавио је књиге Подруми Марципана: читање Боре Ћосића (Београд: Фабрика књига, 2006) и Антитетички канон Харолда Блума (Београд: Фабрика књига, 2011). Бави се књижевном теоријом, културалним студијама, наратологијом и историјом авангарде. Уредник је часописа Реч.

др Предраг Бребановић – БИБЛИОГРАФИЈА