I семестарТип предметаЕСПБ
Увод у оријенталистику 1АО3
Фонетика арапског језикаНС3
Морфологија арапског језика 1НС6
Савремени арапски језик Г-1СА9
Изборна група АО1АО3
Изборна група ТМ1ТМ6
Укупно ЕСПБ30
II семестарТип предметаЕСПБ
Увод у арапске дијалектеНС3
Увод у оријенталистику 2АО3
Морфологија арапског језика 2НС6
Савремени арапски језик Г-2СА9
Изборна група АО2АО3
Изборна група ТМ2ТМ6
Укупно ЕСПБ30
III семестарТип предметаЕСПБ
Основи исламске цивилизације 1ТМ6
Морфосинтакса арапског језика 1НС6
Савремени арапски језик Г-3СА9
Изборна група НС3НС3
Изборна група АО3ТМ6
Укупно ЕСПБ30
IV семестарТип предметаЕСПБ
Основи исламске цивилизације 2ТМ6
Морфосинтакса арапског језика 2НС6
Савремени арапски језик Г-4СА9
Изборна група НС4НС3
Изборна група АО4ТМ6
Укупно ЕСПБ30
V семестарТип предметаЕСПБ
Теорија превођења – арабистикаТМ3
Синтакса арапског језика 1НС6
Арапска књижевност 1НС6
Савремени арапски језик Г-5СА6
Изборна група АО5АО3
Изборна група ТМ5ТМ3
Изборна група СА5СА3
Укупно ЕСПБ30
VI семестарТип предметаЕСПБ
Вештина превођења – арабистикаТМ3
Синтакса арапског језика 2НС6
Арапска књижевност 2НС6
Савремени арапски језик Г-6СА6
Изборна група АО6АО3
Изборна група ТМ6ТМ3
Изборна група СА6СА3
Укупно ЕСПБ30
VII семестарТип предметаЕСПБ
Језик арапских медијаНС6
Арапска књижевност 3НС6
Савремени арапски језик Г-7СА6
Изборна група АО7АО3
Изборна група ТМ7ТМ6
Изборна група СА7СА3
Укупно ЕСПБ30
VIII семестарТип предметаЕСПБ
Арапска књижевност 4НС6
Пословни арапски језик и коресподенцијаНС6
Савремени арапски језик Г-8СА6
Изборна група АО8АО3
Изборна група ТМ8ТМ6
Изборна група СА8СА3
Укупно ЕСПБ30
Изборна група
Академско-општеобразовни предмети у V семестру
Тип предметаЕСПБ
Европски колонијализам и арапски свет 1АО3
Економска географија Блиског истока 1АО3
Ислам и хришћанствоАО3
Ислам у ЕвропиАО3
Исламска калиграфијаАО3
Исламска уметностАО3
Исламска филозофијаАО3
Изборна група
Академско-општеобразовни предмети у VI семестру
Тип предметаЕСПБ
Европски колонијализам и арапски свет 2АО3
Ислам и политика 1АО3
Исламска архитектураАО3
Исламски фундаментализамАО3
Неарапски исламАО3
Основи исламског праваАО3
Расколи у исламуАО3
Савремена политичка историја арапског светаАО3
Изборна група
Академско-општеобразовни предмети у VII семестру
Тип предметаЕСПБ
Европски колонијализам и арапски свет 1АО3
Економска географија Блиског истока 1АО3
Ислам и хришћанствоАО3
Ислам у ЕвропиАО3
Исламска калиграфијаАО3
Исламска уметностАО3
Исламска филозофијаАО3
Изборна група
Академско-општеобразовни предмети у VIII семестру
Тип предметаЕСПБ
Европски колонијализам и арапски свет 2АО3
Економска географија Блиског истока 2АО3
Ислам и политика 2АО3
Исламска архитектураАО3
Исламски фундаментализамАО3
Неарапски исламАО3
Основи исламског праваАО3
Савремена политичка историја арапског светаАО3
Изборна група
Теоријско-методолошки предмети у V семестру
Тип предметаЕСПБ
Арапски језик – граматичка терминологијаТМ3
Драмска књижевност код АрапаТМ3
Историја арапског језикаТМ3
Изборна група
Теоријско-методолошки предмети у VI семестру
Тип предметаЕСПБ
Арапски језик – стручна терминологијаТМ3
Драмска књижевност код АрапаТМ3
Староиндијске приповедне збирке и српска усмена прозаТМ3
Историја арапског језикаТМ3
Изборна група
Теоријско-методолошки предмети у VII семестру
Тип предметаЕСПБ
Арапски језик – граматичка терминологијаТМ3
Мемоарска проза код Арапа 1ТМ3
Савремена књижевност Магреба 1ТМ3
Изборна група
Теоријско-методолошки предмети у VIII семестру
Тип предметаЕСПБ
Арапски језик – стручна терминологијаТМ3
Мемоарска проза код Арапа 2ТМ3
Староиндијске приповедне збирке и српска усмена прозаТМ3
Савремена књижевност Магреба 2ТМ3
Изборна група
Стручно-апликативни предмети у V семестру
Тип предметаЕСПБ
Египатски дијалекат 1СА3
Ирачки дијалекат 1СА3
Магрепски дијалекти 1СА3
Сиријски дијалекат 1СА3
Изборна група
Стручно-апликативни предмети у VI семестру
Тип предметаЕСПБ
Египатски дијалекат 2СА3
Ирачки дијалекат 2СА3
Магрепски дијалекти 2СА3
Сиријски дијалекат 2СА3

Leave a Reply