I семестарТип предметаЕСПБ
Јапан и свет 1АО3
Увод у јапанологијуАО3
Запад и јапанска књижевност 1ТМ3
Јапанска култура и друштво 1НС3
Јапански језик 1НС3
Савремени јапански језик Г-1СА9
Изборна група НС1НС3
Изборна група ТМ1ТМ3
Укупно ЕСПБ30
II семестарТип предметаЕСПБ
Јапан и свет 2АО3
Увод у јапанску књижевностАО3
Запад и јапанска књижевност 2ТМ3
Проучавање јапанске цивилизацијеТМ3
Јапанска култура и друштво 2НС3
Јапански језик 2НС3
Савремени јапански језик Г-2СА9
Изборна група НС2НС3
Укупно ЕСПБ30
III семестарТип предметаЕСПБ
Јапанска економија 1АО3
Историја азијско-пацифичке регије 1АО3
Јапански језик 3НС3
Савремени јапански језик Г-3СА9
Изборна група НС3НС6
Изборна група ТМ3ТМ6
Укупно ЕСПБ30
IV семестарТип предметаЕСПБ
Јапанска економија 2</td>АО3
Историја азијско-пацифичке регије 2АО3
Тумачење јапанског текстаТМ3
Јапански језик 4НС3
Савремени јапански језик Г-4СА9
Изборна група НС4НС6
Изборна група ТМ4ТМ3
Укупно ЕСПБ30
V семестарТип предметаЕСПБ
Уметност у периоду ХеианАО3
Превођење јапанског текста 1ТМ3
Јапанска књижевност 1НС3
Јапанска цивилизација 1НС3
Јапански језик 5НС3
Савремени јапански језик Г-5СА6
Изборна група СА5СА3
Изборна група ТМ5ТМ3
Изборна група НС5НС3
Укупно ЕСПБ30
VI семестарТип предметаЕСПБ
Уметност у периоду МеиђиАО3
Превођење јапанског текста 2ТМ3
Јапанска књижевност 2НС3
Јапанска цивилизација 2НС3
Јапански језик 6НС3
Савремени јапански језик Г-6СА6
Изборна група СА6СА3
Изборна група ТМ6ТМ3
Изборна група НС6НС3
Укупно ЕСПБ30
VII семестарТип предметаЕСПБ
Уметничка баштина Азије 1АО3
Превођење јапанског текста 3ТМ3
Будистичка скулптура у периоду НараНС3
Јапан и модернизација 1НС3
Јапански језик 7НС3
Јапанска књижевност 3НС3
Савремени јапански језик Г-7СА6
Изборна група ТМ7ТМ3
Изборна група СА7СА3
Укупно ЕСПБ30
VIII семестарТип предметаЕСПБ
Уметничка баштина Азије 2АО3
Превођење јапанског текста 4ТМ3
Будистичка скулптура у периоду КамакураНС3
Јапан и модернизација 2НС3
Јапански језик 8НС3
Јапанска књижевност 4НС
Савремени јапански језик Г-8СА6
Изборна група ТМ8ТМ3
Изборна група СА8СА3
Укупно ЕСПБ30

Leave a Reply