Dr Danijela Vasić (1966), rođena je i odrasla u Beogradu. Docent je na Grupi za japanski jezik i književnost Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, gde je završila osnovne, postdiplomske i doktorske studije. Na osnovnim, master i doktorskim studijama drži kurseve iz japanskog jezika i japanske književnosti. Član je organizacionog odbora za realizaciju „Provere znanja japanskog jezika kao stranog“ (JLPT) u Srbiji, koja se održava na Filološkom fakultetu u Beogradu, u saradnji sa Japanskom fondacijom. Član je Međunarodnog uređivačkog odbora časopisa Journal of Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (J-FLTAL). Operativni je sekretar Upravnog odbora Društva japanologa Srbije i član Udruženja folklorista Srbije.

OBLASTI INTERESOVANJA I ISTRAŽIVANJA

  • Komparativno proučavanje japanske književnosti, prevashodno drevne i narodne
  • Gramatika japanskog jezika i metodika nastave japanskog jezika
  • Književno prevođenje sa savremenog i klasičnog japanskog jezika

NAGRADE
„Nagrada Veselina Lučića“ za najbolje naučno, odnosno stručno ostvarenje nastavnika i saradnika Univerziteta u Beogradu za 2014. godinu, za monografiju Mesečeva princeza: usmeno i pisano u japanskoj drevnoj književnosti.Beograd: Tanesi, 2013.
Prevod najstarijeg sačuvanog dela japanske književnosti (Kođiki, prev. sa starojapanskog jezika Hiroši Jamasaki Vukelić, Danijela Vasić, Dalibor Kličković i Divna Glumac), zbog složenosti i izuzetnog značaja, 2008. godine dobio je specijalnu nagradu japanskog Udruženja književnih prevodilaca.


Dr Danijela Vasić – BIBLIOGRAFIJA