I семестарТип предметаЕСПБ
Увод у туркологијуАО3
Турски језик 1НС6
Савремени турски језик Г-1СА9
Изборна група ТМ1ТМ6
Изборна група АО1АО3
Изборна група НС1НС3
Укупно ЕСПБ30
II семестарТип предметаЕСПБ
Турски фолклорАО3
Турски језик 2НС6
Савремени турски језик Г-2СА9
Изборна група ТМ2ТМ6
Изборна група АО2АО3
Изборна група НС2НС3
Укупно ЕСПБ30
III семестарТип предметаЕСПБ
Увод у османски турски језик 1АО3
Историја Османског царстваАО3
Турски језик 3НС6
Савремени турски језик Г-3СА9
Изборна група ТМ3ТМ6
Изборна група НС3НС3
Укупно ЕСПБ30
IV семестарТип предметаЕСПБ
Културна историја ТуракалитератураАО3
Увод у османски турски језик 2АО3
Турски језик 4НС6
Савремени турски језик Г-4СА9
Изборна група ТМ4ТМ6
Изборна група НС4НС3
Укупно ЕСПБ30
V семестарТип предметаЕСПБ
Османски језик 1ТМ3
Контрастивна анализа турског и српског језика 1ТМ3
Турска књижевност 1
Турска књижевност 1 – литература
НС6
Турски језик 5НС6
Практикум из османског језика 1СА3
Савремени турски језик Г-5СА6
Изборна група АО5АО3
Укупно ЕСПБ30
VI семестарТип предметаЕСПБ
Османски језик 2ТМ3
Контрастивна анализа турског и српског језика 2ТМ3
Турска књижевност 2
Турска књижевност 2 – литература
НС6
Турски језик 6НС6
Практикум из османског језика 2СА3
Савремени турски језик Г-6СА6
Изборна група АО6АО3
Укупно ЕСПБ30
VII семестарТип предметаЕСПБ
Османска дипломатика са палеографијом 1АО3
Османски језик 3ТМ3
Контрастивна анализа турског и српског језика 3ТМ3
Турска књижевност 3
Турска књижевност 3 – литература
НС6
Турски језик 7НС6
Практикум из османског језика 3СА3
Савремени турски језик Г-7СА6
Укупно ЕСПБ30
VIII семестарТип предметаЕСПБ
Османска дипломатика са палеографијом 2АО3
Османски језик 4ТМ3
Контрастивна анализа турског и српског језика 4ТМ3
Турска књижевност 4
Турска књижевност 4 – литература
НС6
Турски језик 8НС6
Практикум из османског језика 4СА3
Савремени турски језик Г-8СА6
Укупно ЕСПБ30
Изборни предметиТип предметаЕСПБ
Семинар из турске књижевности 1 – 1. семестарТМ
Семинар из турске књижевности 2 – 3. семестарТМ

Leave a Reply