Биљана Ђорић Француски je ванредни професор за студије британске и америчке културе на Катедри за енглески језик и књижевност Филолошког факултета Универзитета у Београду На овом факултету је дипломирала енглески и француски језик и књижевност, 1995. године одбранила магистарску тезу Превођење енглеских предлога at и by на српскохрватски језик, 2002. Године и докторску дисертацију Рецепција послератног енглеског романа у књижевној критици на српскохрватском језичком подручју до 1985. године, а на Катедри за англистику је и запослена од 1997. године. Области њеног ужег интересовања су: студије културе, рецепција стваралаштва модерних британских романописаца, постколонијална књижевност и транслатологија. Аутор је две монографије у издању Филолошког факултета у Београду: Одјеци енглеског романа: модерни енглески роман у нашој критици (2006) и Британска цивилизација и култура (2011), и по једног поглавља у књигама: History / Stories of India (Macmillan, 2009), Recounting Cultural Encounters (Cambridge Scholars Publishing, 2009), Studies in Cross-Cultural Communication: looking, touching, searching (Osaka International University, 2009 – коаутор), Image_Identity_Reality (Cambridge Scholars Publishing, 2011) и Re/membering Place (Peter Lang, 2013). Учествовала је у раду више од педесет конференција у Србији и иностранству, а у домаћим и иностраним часописима и зборницима јој је објављено шездесет радова, укључујући и рад у часопису на Томсоновој СЦИ листи CLCWeb: Comparative Literature and Culture под насловом “Multilingual Literature, Translation, and Crnjanski’s Роман о Лондону (A Novel about London)” (2013).

др Биљана Ђорић-Француски – БИБЛИОГРАФИЈА