I семестарТип предметаЕСПБ
Увод у италијанску културу 1АО3
Латински језик 1ТМ3
Италијанска књижевност 1НС6
Италијански језик 1НС3
Савремени италијански језик Г-1СА6
Изборна група АО1АО3
Изборна група ТМ1ТМ3
Изборна група СА1СА3
Укупно ЕСПБ30
II семестарТип предметаЕСПБ
Увод у италијанску културу 2АО3
Латински језик 2ТМ3
Италијанска књижевност 2НС6
Италијански језик 2НС3
Савремени италијански језик Г-2СА6
Изборна група АО2АО3
Изборна група ТМ2ТМ3
Изборна група СА2СА3
Укупно ЕСПБ30
III семестарТип предметаЕСПБ
Увод у италијанску културу 3АО3
Италијанска књижевност 20. века 1АО3
Теорија и пракса превођења 1 – италијанистикаТМ3
Лексикологија италијанског језика 1НС3
Морфологија италијанског језика 1НС3
Италијанска књижевност 3НС3
Савремени италијански језик Г-3СА6
Изборна група ТМ3ТМ3
Изборна група СА3СА3
Укупно ЕСПБ30
IV семестарТип предметаЕСПБ
Увод у италијанску културу 4АО3
Италијанска књижевност 20. века 2АО3
Теорија и пракса превођења 2 – италијанистикаТМ3
Лексикологија италијанског језика 2НС3
Морфологија италијанског језика 2НС3
Италијанска књижевност 4НС3
Савремени италијански језик Г-4СА6
Изборна група ТМ4ТМ3
Изборна група СА4СА3
Укупно ЕСПБ30
V семестарТип предметаЕСПБ
Историјска граматика италијанског језика 1ТМ3
Увод у тумачење и историју критике Божанствене комедије 1ТМ3
Синтакса италијанског језика 1НС3
Италијанска књижевност 5НС3
Контрастивна анализа италијанског и српског језикаНС3
Примењена лингвистика и настава италијанског језика 1НС3
Превођење и писана продукција 1 – италијанскиСА3
Савремени италијански језик Г-5СА6
Изборна група АО5АО3
Укупно ЕСПБ30
VI семестарТип предметаЕСПБ
Историјска граматика италијанског језика 2ТМ3
Увод у тумачење и историју критике Божанствене комедије 2ТМ3
Синтакса италијанског језика 2НС3
Италијанска књижевност 6НС3
Теорија превођења – италијанистикаНС3
Примењена лингвистика и настава италијанског језика 2НС3
Превођење и писана продукција 2 – италијанскиСА3
Савремени италијански језик Г-6СА6
Изборна група АО6АО3
Укупно ЕСПБ30
VII семестарТип предметаЕСПБ
Италијанска књижевност 7НС3
Фразеологија италијанског језика 1НС3
Писана продукција 1 – италијанскиСА3
Савремени италијански језик Г-7СА6
Изборна група АО7АО3
Посебна изборна група ТМ7ТМ6
Посебна изборна група НС7НС6
Укупно ЕСПБ30
VIII семестарТип предметаЕСПБ
Италијанска књижевност 8НС3
Фразеологија италијанског језика 2НС3
Писана продукција 2 – италијанскиСА3
Савремени италијански језик Г-8СА6
Изборна група АО8АО3
Посебна изборна група ТМ8ТМ6
Посебна изборна група НС8НС6
Укупно ЕСПБ30
Посебна изборна група TM7Тип предметаЕСПБ
Историја италијанског језика 1ТМ3
Италијански разговорни језик 1ТМ3
Увод у проучавање италијанских лирских и наративних жанрова, 13-17. века 1ТМ3
Посебна изборна група НС7Тип предметаЕСПБ
Превођење на италијански језик 1НС3
Превођење са италијанског језика 1НС3
Примењена лингвистика и настава италијанског језика 3НС3
Посебна изборна група TM8Тип предметаЕСПБ
Историја италијанског језика 2ТМ3
Италијански разговорни језик 2ТМ3
Увод у проучавање италијанских лирских и наративних жанрова, 13-17. века 2ТМ3
Посебна изборна група НС8Тип предметаЕСПБ
Превођење на италијански језик 2НС3
Превођење са италијанског језика 2НС3
Примењена лингвистика и настава италијанског језика 4НС3
Италијански језик као изборни предметТип предметаЕСПБ
Савремени италијански језик П-1СА3
Савремени италијански језик П-2СА3
Савремени италијански језик П-3СА3
Савремени италијански језик П-4СА3