Маурицио Барби рођен је 1973. године у Мантови (Италија). Године 2000. дипломирао је на Факултету политичких наука Универзитета у Болоњи (Facoltà di Scienzе Politiche, Università degli Studi di Bologna), на одсеку за социологију, а 2009. завршио је мастер студије (II ниво) из методике наставе италијанског језика на Универзитету “Тор Вергата” у Риму (Master universitario di II livello in Didattica della Lingua Italiana, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”), након стеченог цертификата Диталс (II ниво) 2005. на Универзитету за Странце у Сијени (Certificazione DITALS di II livello, Certificazione di Competenza in Didattica dell’Italiano a Stranieri). Током 2016. године похађао je стручно усавршавање за универзитетске наставнике и лекторе италијанског језика у свету, у организацији Министарста иностраних послова Републике Италије (MAECI – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale). Тренутно похађа докторске академске студије на Филолошком факултету Универзитета у Београду и ради на изради докторске дисертације под насловом Neologismi e neosemie nel vocabolario Zingarelli: un confronto sincronico tra la Decima edizione (1970) e la ristampa della Dodicesima edizione (2015) [Неологизми и неосемије у речнику Zingarelli: синхронијско поређење Десетог издања (1970) и Дванаестог, поновљеног издања (2015)] (ментор проф. др Саша Модерц). Од 2007. године ради на Катедри за италијанистику Филолошког факултета у Београду где је тренутно ангажован на предметима Савремени италијански језик Г-5, Г-6, Г-7 и Г-8. Аутор је више радова објављених у домаћим часописима и зборницима радова и редовно учествује на домаћим и међународним конференцијама и скуповима.

Maurizio Barbi – БИБЛИОГРАФИЈА