E-adresa: snezana.milinkovic@fil.bg.ac.rs

Ванредни професор од 2012, дипломирала је на Филолошког факултету Универзитета у Београду где је, 2006. године, одбранила и докторску тезу под насловом Италијанска новелистичка традиција и српска новела од В. Врчевића до С. Матавуља. Ради, од 2000. године, на Катедри за италијански језик и књижевност Филолошког факултета Универзитета у Београду. Бави се старијом италијанском књижевноћу, посебно се бави новелом, од Бокача (Декамерон. Књига о љубави, Архипелаг, Београд, 2011), па до периода реализма, италијанским витешким епом, поглавито Л. Ариостом и Т. Тасом, као и компаративним студијама, односно везама између српске и италијанске књижевности. На основним студијама предаје Италијанску књижевност 3, Италијанску књижевност 4 и Увод у проучавање италијанских лирских и наративних жанрова 2.