Студијски програм основних студија за студенте уписане 2015. године

I семестар Тип предмета ЕСПБ
Увод у општу лингвистику 1 АО 3
Општа лингвистика 1 – фонетика НС 6
Школе и правци у лингвистици ТМ 3
Основе лингвистичке анализе ТМ 3
Изборна група АО1 АО 3
Изборна група НС1 НС 3
Изборна група СА1 СА 9
II семестар Тип предмета ЕСПБ
Увод у општу лингвистику 2 АО 3
Општа лингвистика 1 – фонологија НС 6
Језичка типологија ТМ 3
Фонетска транскрипција и анотација ТМ 3
Изборна група АО2 АО 3
Изборна група НС2 НС 3
Изборна група СА2 СА 9
III семестар Тип предмета ЕСПБ
Општа лингвистика 3 – морфологија НС 6
Лингвистика јавне комуникације AO 3
Теренска лингвистика 1 ТМ 3
Антрополошка лингвистика ТМ 3
Изборна група АО3 АО 3
Изборна група НС3 НС 3
Изборна група СА3 СА 9
IV семестар Тип предмета ЕСПБ
Општа лингвистика 4 – синтакса НС 6
Вербална и невербална комуникација AO 3
Теренска лингвистика 2 ТМ 3
Дијахронијска лингвистика ТМ 3
Изборна група АО4 АО 3
Изборна група НС4 НС 3
Изборна група СА4 СА 9
V семестар Тип предмета ЕСПБ
Општа лингвистика 5 – синтакса НС 6
Социолингвистика ТМ 6
Корпусна лингвистика СА 3
Изборна група АО5 АО 3
Изборна група ТМ5 ТМ 6
Изборна група СА5 СА 6
VI семестар Тип предмета ЕСПБ
Општа лингвистика 6 – семантика НС 6
Психолингвистика ТМ 6
Примењена лингвистика СА 3
Изборна група АО6 АО 3
Изборна група ТМ6 ТМ 6
Изборна група СА6 СА 6
VII семестар Тип предмета ЕСПБ
Општа лингвистика 7 – семантика НС 6
Усвајање првог језика НС 6
Анализа дискурса ТМ -
Изборна група АО7 АО 3
Изборна група ТМ7 ТМ 6
Изборна група СА7 СА 9
VIII семестар Тип предмета ЕСПБ
Општа лингвистика 8 – прагматика НС 6
Усвајање другог језика НС 6
Анализа дискурса ТМ 6
Изборна група АО8 АО 3
Изборна група СА8 СА 9

Студијски програм основних студија за студенте уписане 2009-2014. године

I семестар Тип предмета ЕСПБ
Језичка типологија АО 3
Основе методологије лингвистичких истраживања ТМ 3
Увод у општу лингвистику 1 ТМ 3
Општа лингвистика 1 НС 6
Изборна група АО1 АО 3
Изборна група НС1 НС 3
Изборна група СА1 СА 9
Укупно ЕСПБ 30
II семестар Тип предмета ЕСПБ
Школе и правци у лингвистици АО 3
Увод у општу лингвистику 2 ТМ 3
Фонетска транскрипција и анотација ТМ 3
Општа лингвистика 2 НС 6
Изборна група АО2 АО 3
Изборна група НС2 НС 3
Изборна група СА2 СА 9
Укупно ЕСПБ 30
III семестар Тип предмета ЕСПБ
Лингвистика јавне комуникације АО 3
Теренска лингвистика 1 ТМ 6
Општа лингвистика 3 НС 6
Изборна група АО3 АО 3
Изборна група НС3 НС 3
Изборна група СА3 СА 9
Укупно ЕСПБ 30
IV семестар Тип предмета ЕСПБ
Вербална и невербалана комуникација АО 3
Теренска лингвистика 2 ТМ 6
Општа лингвистика 4 НС 6
Изборна група АО4 АО 3
Изборна група НС4 НС 3
Изборна група СА4 СА 9
Укупно ЕСПБ 30
V семестар Тип предмета ЕСПБ
Примењена лингвистика СА 3
Социолингвистика НС 6
Општа лингвистика 5 НС 6
Изборна група АО5 АО 3
Изборна група ТМ5 ТМ 6
Изборна група СА5 СА 6
Укупно ЕСПБ 30
VI семестар Тип предмета ЕСПБ
Корпусна лингвистика СА 3
Психолингвистика НС 6
Општа лингвистика 6 НС 6
Изборна група АО6 АО 3
Изборна група ТМ6 ТМ 6
Изборна група СА6 СА 6
Укупно ЕСПБ 30
VII семестар Тип предмета ЕСПБ
Анализа дискурса ТМ 3
Усвајање Л1 НС 6
Општа лингвистика 7 НС 6
Изборна група АО7 АО 3
Изборна група ТМ7 ТМ 3
Изборна група СА7 СА 9
Укупно ЕСПБ 30
VIII семестар Тип предмета ЕСПБ
Лингвистика текста ТМ 3
Усвајање Л2 НС 6
Општа лингвистика 8 НС 6
Изборна група АО8 АО 3
Изборна група ТМ8 ТМ 3
Изборна група СА8 СА 9
Укупно ЕСПБ 30

Катедра за општу лингвистику учествује у настави на мастер и докторским студијама на Филолошком факултету у оквиру студијског програма Језик, књижевност, култура. Ниже су наведени предмети који се држе у текућој академској години.

 

Студенти мастер студија који желе да раде мастер рад на Катедри за општу лингвистику морају изабрати најмање два катедарска предмета.

Предмети на мастер студијама у школској 2015/2016.
Актуелне теме из савремене лингвистике
Дискурс јавне комуникације
Квалитативна истраживања у лингвистици
Квантитативне методе у лингвистичким истраживањима
Савремене фонолошке теорије
Савремене морфолошке теорије
Савремене синтаксичке теорије
Српско-словеначке међукултурне студије
Предмети на докторским студијама у школској 2014/2015.
Савремени токови у лингвистици
Теорије усвајања Л1
Теорија усвајања Л2 и наставна пракса