Библиотека Катедре за германистику

Важне информације:

Библиотека Катедре за германистику у свом фонду поседује преко 35.000 књига и 190 наслова часописа. У оквиру фонда Библиотеке налази се Легат Слободана Глумца, а у обради је и легат проф. др Срђана Богосављевића. Као издвојена збирка чувају се докторски и магистарски радови одбрањени на Катедри за германистику. Библиотека такође поседује богату референсну збирку речника, енциклопедија и приручника.

Од информационих инструмената, Библиотека располаже са два лисна каталога, алфабетским и предметним, и електронским каталогом који је у изради.
У читаоници, корисницима Библиотеке су на располагању рачунари са могућношћу претраживања онлине каталога Библиотеке и узајамне библиографске базе COBISS.

Радно време библиотеке
Рад са корисницима (издавање и враћање књига) сваког радног дана од 09 – 17 часова
Библиотекар: Милан Тодоровић
Телефон: 011/2021-698