Библиотека Катедре за иберијске студије

Важне информације:
Библиотека Катедре за иберијске студије има 9779 монографских публикација: уџбеника, приручника и лектире према студијским програмима, већином на шпанском језику. У фонду су у мањем броју заступљене публикације на српском језику (преводна књижевност), затим на каталонском, португалском, галисијском и баскијском језику. Фонд библиотеке чини и 48 наслова серијских публикација са укупно 429 свезака, већином на шпанском језику. Каталог серијских публикација је за сада урађен у електронској форми у Excel датотеци. Библиотека је смештена у анексу између III и IV спрата нове зграде Филолошког факултета, број телефона је 20-21-675.
Од почетка 2004. године каталогизација приновљеног фонда библиотеке се обавља и у узајамној библиографско­-каталошкој бази података КОБИСС.СР, тако да је већина библиографских података новонабављених монографских публикација доступна и претражива на мрежи (на адреси: COBISS).
Библиотека Катедре за иберијске студије има читаоницу са 20 места и 4 компјутера, сви са интернет везама (3 у читаоници и 1 у соби библиотекара).
На Катедри за иберијске студије нема запослених библиотекара. На пословима издавања и враћања књига раде лекторка Jenny Perdomo и докторант сарадник у настави Стефан Ковљанин.