Библиотека Катедре за оријенталистику

Важне информације:
Библиотека Катедре за оријенталистику (групе за арапски, турски, оријенталну филологију) има укупно 17.596 књига и око 13.000 свезака часописа на свим светским језицима, а претежно на арапском, турском, персијском, енглеском, руском, француском, немачком и српском. Фонд је разврстан према језицима, односно књижевностима на арапски, турски, персијски и тзв. разно и распоређен је по нумерус куренсу у оквиру засебних сигнатура. Све књиге које су заведене у књизи инвентара су и обрађене и подаци о њима се налазе у неколико врста каталога, како лисних, тако и електронских.
Библиотека је до 1991. године водила 4 врсте лисних каталога и то: каталог аутора, односно наслова, предметни, удк – односно стручни каталог и топографски за интерне потребе. Врши се и аналитичка обрада часописа релевантних за Катедру. Од 1991.г. започиње се са инвентарисањем и обрадом књига у електронском библиотечком програму „Пергам“. У овом програму је обрађено 3.967 записа и они се могу претраживати преко електронског каталога интерног типа за Филолошки факултет. За те записе је извршена конверзија у нови систем „Цобисс“, на који се прелази 2003.године. Од тада се све новоприспеле књиге заводе и обрађују у библиотечком програму КОБИСС. Библиотека Катедре за оријенталистику, као једна од библиотека Филолошког факултета улази у систем виртуелне библиотеке Србије. Укључењем у овај програм, први пут се омогућује корисницима библиотеке да претражују каталог путем интернета преко сајта www.vbs.rs/cobiss. Потреба студената за коришћењем библиотеке је из године у годину све већа, а посебно то долази до изражаја са преласком на болоњски начин студирања. Тако се из статистике коју воде библиоткеари види да је нпр. током 2003.г. услуге Библиотеке Катедре за оријенталистику користило укупно 3867 корисника, издато 5705 књига и часописа, 2004.г. – 4039 корисника, издато 5964 књиге и часописа , 2005.г. – 4259, издато 6115 књига и часописа, 2006.г. – 4.441 корисник, издато 7087 књига и часописа а 2007.г.- 4.665 корисника, а издато 7077 књига и часописа. До октобра 2008.г. је кроз библиотеку прошло 2935 корисника, а издато је 2407 књига и часописа.
У библиотеци раде 2 библиотекара: Снежана Генчић – арабиста и Јелена Анић­ турколог. Обе су дипломирале на одговарајућим групама Катедре за оријенталистику и положиле стручне библиотекарске испите у Народној библиотеци Србије, а који су обавезни као предуслов за запошљавање у библиотеци.
Снежана Генчић, сада виши библиотекар, дипломирала је на Групи за арапски језик и књижевност Катедре за оријенталистику Филолошког факултета и стекла звање дипломираног професора арапског језика и књижевности. Стално је запослена у библиотеци Катедре за оријенталистику од 10.03.1987.године. Стручни библиотекарски испит је положила 27.11.1987 године.
Јелена Анић је дипломирала на Групи за турски језик и књижевност.Катедре за оријенталистику Филолошког факултета и стекла звање дипломираног професора турског језика и књижевности. Стално је запослена у библиотеци Катедре за оријенталистику од новембра 2001.године. Стручни библиотекарски испит је положила 04.06. 2003.године.
Библиотекарке су прошле комплетну обуку за рад у библиотечком програму Кобисс која је подразумевала више курсева у протеклих неколико година у Народној библиотеци Србије и стекле лиценцу, као и одговарајућа овлашћења у систему као редактори.
На Катедру за оријенталистику је уписано укупно око 580 студената, постдипломаца, мастера, доктораната итд.

Имејл адреса: maktaba@fil.bg.ac.rs

Библиотека Катедре за оријенталистику

Група за јапански језик и књижевност

Библиотека Групе за јапански језик и књижевност је у оснивању. Она броји 13800 библиотечких јединица, од којих 10511 монографских и 2700 јединица некњижне грађе. У библиотеци су запослена два библиотекара, Бранислав Вучуровић за јапански језик и књижевност и мр Далибор Врцељ за кинески језик и књижевност. Како је ово једина јапанолошка библиотека у региону, број корисника је око 3000.

Имејл адреса: toshokan@fil.bg.ac.rs