Библиотека Катедре за славистику

Библиотека Катедре за славистику постоји и ради у оквиру Катедре од њеног оснивања, тј. од 1878. године. Фонд библиотеке изгорео је октобра 1944. да би од маја 1945. библиотека поново почела да се обнавља.
Библиотека Катедре за славистику поседује монографске и серијске публикације на руском, пољском, чешком, словачком, украјинском, лужичкосрпском, белоруском и српском језику као и страну славистичку литературу на немачком, француском, енглеском, италијанском и скандинавским језицима.
У свом фонду Библиотека данас има близу 65 000 књига и 4 000 годишта часописа. У оквиру фонда постоји и 60 плоча, 200 аудио и видео касета, као и 200 компакт дискова.

Библиотека у оквиру фонда има 7 легата : професора Радована Лалића, Ђорђа Живановића, Душе Перовић, Стојанке Поповић, браће Квапил, Драгутина Мирковића и Јаре Рибникар.
Фонд се може претраживати путем ауторског и предметног каталога, а од увођења електронске обраде више од 5 000 публикација може се претражити у Cobiss систему. Библиотека поседује и каталоге магистарских и мастер радова и докторских дисертација.

У читаоници постоје два рачунара повезана са Интернетом, ТВ са могућношћу праћења сателитског програма, видео рекордер, мини-линија.
Библиотека има читаоницу са 84 места и у њој се организују изложбе, које активно прате различите симпозијуме и семинаре, пригодне свечаности и видео пројекције.

У библиотеци раде и о њеним фондовима и корисницима старају се:
  • мр Ана Голубовић, виши библиотекар
  • Тамара Жељски, библиотекар
  • Душана Братић, библиотекар

Изузетан допринос раду библиотеке дали су библиотекари Федора Гргуров–Стојић, Вера Кусицки, Петар Антоновић, Милош Ковачевић и Биљана Чудомировић, виши библиотекар.

Библиотека Катедре за славистику ради сваког радног дана.
Време издавања књига је: 9:30 – 12:30 и 15:00 – 17:00.
Читаоница је отворена од 8:00 – 19:00.
Телефон: 011/20-21-620
E-mail адресе: slavistika@fil.bg.ac.rs и slavistika@gmail.com

Чланови Библиотеке могу постати сви студенти Катедре за славистику уз индекс и личну карту. Из Библиотеке се могу узети највише три књиге и задржати најдуже 20 дана. Речници, енциклопедије, граматике и остала ретка литература користе се искључиво у читаоници.
Запослени и студенти са других катедри Филолошког факултета фонд могу користити уз неки лични документ.