Међународни славистички центар (МСЦ)


Контакт

Телефон: 011/2187-662, 011/2021-680
Електронска пошта: msc@fil.bg.ac.rs

46. Скуп слависта – програм
46. Међународни научни састанак слависта у Вукове дане – програм
46. Међународни научни састанак слависта у Вукове дане – Тезе и резимеи


Међународни славистички центар на Филолошком факултету у Београду је најстарија институција ове врсте у словенском свету. Постоји од 1970. године и непрекидно ради до данас. Oснован је 1971. године при Филолошком факултету у Београду, а оснивачи су Филолошки факултет у Београду, Филозофски факултет у Новом Саду, Филолошки факултет у Приштини и Завод за међународну научну, просветну, културну и техничку сарадњу Републике Србије. Циљ МСЦ-а је да подстиче и помаже проучавање наше књижевне културне баштине, као и учење и усавршавање српског језика у иностранству. У остваривању тог циља Центар посебну пажњу посвећује институцијама у свету које се баве језиком, књижевношћу и културом српског народа, те низом својих активности повезује славистичке катедре страних универзитета са делатношћу слависта у нашој земљи.

Сваке године, у септембру месецу, у Вукове дане, сад већ преко 40 пута, одржава се у организацији МСЦ-а Међународни научни скуп (са темама из српског језика и књижевности), на коме учествују научници из целога света који се баве славистиком, посебно србистиком. После одржаног научног скупа објављују се зборници. До сада је изишла читава библиотека од око 100 књига, које се налазе у свим светским славистичким библиотекама у свету, на око преко 110 катедара на којима се предаје српски језик. Током протеклих деценија на научним скуповима МСЦ-а учествовао је велики број научника, међу којима су и највећа имена светске лингвистике, славистике и србистике (Никита Иљич Толстој, Алберт Лорд, Станислав Хафнер, Том Екман и др.), као и сви значајни домаћи филолози (академици, професори универзитета).

Поред овог међународног научног симпозијума Међународни славистички центар организује и Скуп слависта, Семинар за српски језик, књижевност и културу за стране студенте српског језика, источноевропских студија, политиколошких, правних, економских преводилачких и др. Овај семинар је једна од тзв. «летњих школа», које постоје у свим земљама Европе и у свим околним земљама. Одржава се у континуитету сваке године већ 42 године од 1. до 20. септембра на Филолошком факултету у Београду. Ово је најстарији и једини семинар највишег нивоа на Универзитету, који похађају страни студенти српског језика у свету. До сада, током 42 година, овај семинар похађало је око 3600 студената из целога света и они су данас: дипломате, преводиоци наше књижевности, стручњаци за источноевропску тематику, новинари, асистенти и професори на преко сто универзитета у свету.

Статут МСЦ-а (1. страна, 2. страна, 3. страна, 4. страна, 5. страна, 6. страна, 7. страна)

Зборник (1. страна, 2. страна, 3. страна, 4. страна, 5. страна, 6. страна, 7. страна, 8. страна, 9. страна, 10. страна, 11. страна, 12. страна)

ЧЛАНОВИ УПРАВЕ МЕЂУНАРОДНОГ СЛАВИСТИЧКОГ ЦЕНТРА ОД 1971. ДО 2011. ГОДИНЕ

 • Слободан Марковић, управник; Живојин Станојчић, Нада Милошевић-Ђорђевић, Богдан Терзић, Радојица Јовићевић (1971-1972)
 • Слободан Марковић, управник; Нада Милошевић-Ђорђевић, Богдан Терзић, Љубомир Поповић (1973)
 • Слободан Марковић, управник; заменици управника: Нада Милошевић-Ђорђевић, Љубомир Поповић (1974)
 • Слободан Марковић, управник; заменици управника: Радмила Пешић, Драгутин Мирковић, Љубомир Поповић (1975-1977)
 • Слободан Марковић, управник; заменици управника: Светозар Николић, Злата Бојовић, Богољуб Станковић (1978-1980)
 • Радмила Пешић, управник; заменици управника: Светозар Николић, Злата Бојовић, Богољуб Станковић (1980-1981)
 • Радмила Пешић, управник; заменици управника: Богдан Терзић, Злата Бојовић, Божо Ћорић(1982-1983)
 • Нада Милошевић-Ђорђевић, управник; заменици управника: Милија Николић, Драгана Мршевић-Радовић, Александар Терзић (1984-1985)
 • Живојин Станојчић, управник; заменици управника: Гордана Јовановић, Злата Бојовић, Милорад Дешић (1986-1987)
 • Јован Деретић, управник; заменици управника: Богдан Терзић, Христо Георгиевски, Петар Ђукановић (1988-1989)
 • Божо Ћорић, управник; заменици управника: Богдан Терзић, Христо Георгиевски, Јелица Јокановић-Михајлов (1990-1992)
 • Божо Ћорић, управник; заменик управника Живан Живковић (1993-1995)
 • Божо Ћорић, управник; заменици управника: Злата Бојовић, Петар Ђукановић (1996-1997)
 • Божо Ћорић, управник; заменици управника: Злата Бојовић, Јелица Јокановић-Михајлов (1998)
 • Злата Бојовић, управник; заменик управника Јелица Јокановић-Михајлов (1998-2010)
 • Злата Бојовић, управник; заменик управника Јелица Јокановић-Михајлов (1998-2010)
 • Драгана Мршевић-Радовић, управник; заменик управника Бошко Сувајџић, (2010- )

Секретари Међународног славистичког центра:

 • Света Спасић (1975-1993)
 • Драгутин Миленковић (1978-2003)
 • Радосав Мајдевац (1995-2003)
 • Катарина Тодоровић (2003- )