4. ИСПИТНИ РОК 2017.


др Желимир Вукашиновић
УВОД У ФИЛОЗОФИЈУ 1

01.07.2017.
11 ч
*
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

УВОД У ФИЛОЗОФИЈУ 2 / УВОД У ФИЛОЗОФИЈУ (ДВОСЕМЕСТРАЛНИ ПРЕДМЕТ)

03.07.2017.
13 ч
12a (Анекс III/IV)
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

УВОД У ЕСТЕТИКУ 1

01.07.2017.
13 ч
*
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

УВОД У ЕСТЕТИКУ 2

03.07.2017.
11 ч
12a (Анекс III/IV)
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

ФИЛОЗОФИЈА КЊИЖЕВНОСТИ (МАСТЕР СТУДИЈЕ)

01.07.2017.
15 ч
411
ЈКК

ФИЛОЗОФИЈА КЊИЖЕВНОСТИ – ФЕНОМЕНОЛОШКИ ПРИСТУП КЊИЖЕВНОСТИ (ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ)

01.07.2017.
15 ч
411
ЈКК


др Александар Петровић

ТЕОРИЈА КУЛТУРЕ И ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ

03.07.2017.
10 ч
*
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

КУЛТУРНА ИСТОРИЈА ИНДИЈЕ (МАСТЕР СТУДИЈЕ)

04.07.2017.
11 ч
*
ЈКК

КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЈА

03.07.2017.
11 ч
*
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

ЕТИКА У НАУЦИ И КУЛТУРИ

04.07.2017.
10 ч
*
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ


др Љубомир Жиропађа

РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА

02.07.2017.
9 ч
*
СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ 06, 08, 15, 17, 19

ПЕДАГОШКА ПСИХОЛОГИЈА (ЈЕДНОСЕМЕСТРАЛНИ И ДВОСЕМЕСТРАЛНИ ПРЕДМЕТ)

01.07.2017.
9 ч
*
СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ 06, 08, 15, 17, 19

УВОД У ПСИХОЛОГИЈУ (ЈЕДНОСЕМЕСТРАЛНИ И ДВОСЕМЕСТРАЛНИ ПРЕДМЕТ)

01.07.2017.
9 ч
*
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

ПСИХОЛОГИЈА ЧИТАЊА

01.07.2017.
9 ч
*
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ


др 
Маја Савић
РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА

03.07.2017.
14 ч
426
СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ 01, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 37, 38

ПЕДАГОШКА ПСИХОЛОГИЈА (ЈЕДНОСЕМЕСТРАЛНИ И ДВОСЕМЕСТРАЛНИ ПРЕДМЕТ)

04.07.2017.
10 ч
426
СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ 01, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 23, 24
05.07.2017.
10 ч
426
СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ 13, 14, 25, 26, 27, 28, 29, 37, 38

ЈЕЗИК И КОГНИЦИЈА (МАСТЕР СТУДИЈЕ)

06.07.2017.
10 ч
426
ЈКК


др 
Зорица Томић
УВОД У КОМУНИКОЛОГИЈУ 1

01.07.2017.
10 ч
12a (Анекс III/IV)
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

УВОД У КОМУНИКОЛОГИЈУ 2 / КОМУНИКОЛОГИЈА (ДВОСЕМЕСТРАЛНИ ПРЕДМЕТ)

02.07.2017.
10 ч
12a (Анекс III/IV)
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

УВОД У КУЛТУРОЛОГИЈУ 1

01.07.2017.
11 ч
12a (Анекс III/IV)
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

УВОД У УВОД У КУЛТУРОЛОГИЈУ 2 / КУЛТУРОЛОГИJA (ДВОСЕМЕСТРАЛНИ ПРЕДМЕТ)

02.07.2017.
11 ч
12a (Анекс III/IV)
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

ИНТЕРКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЈА (МАСТЕР СТУДИЈЕ)

01.07.2017.
11 ч
12a (Анекс III/IV)
ЈКК


др 
Милијана Ђорђевић
УВОД У ЕКОЛОГИЈУ 1 / ЕКОЛОГИЈА 1

11.07.2017.
16 ч
426
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

УВОД У ЕКОЛОГИЈУ 2 / ЕКОЛОГИЈА 2

12.07.2017.
16 ч
426
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

СОЦИЈАЛНА ЕКОЛОГИЈА

12.07.2017.
16 ч
426
СВЕ СТУДИЈСКЕ ГРУПЕ
*Распоред по салама објављује се најкасније недељу дана пре почетка испитног рока.