Болоња 2015.
Основне академске студије
Увод у филозофију 1, 2
Увод у естетику 1, 2
Теорија културе и цивилизације
Културна антропологија
Увод у културологију 1, 2
Етика у науци и култури
Развојна психологија
Педагошка психологија
Увод у психологију
Психологија читања
Увод у комуникологију 1, 2
Увод у екологију 1, 2
 
Мастер академске студије
Филозофија књижевности
Увод у културу интернета (предмет није у понуди школске 2015/16.)
Културна историја Индије
Језик и когниција
Интеркултурна комуникација
 
Докторске академске студије
Феноменологија и књижевност
Лаза Костић и историја науке
Теорија кризе и култура Југославије
Порекло и развој језичке способности
Психоанализа и култура
Комуникација и јавност
Болоња 2009.
Основне академске студије
Увод у филозофију 1, 2
Увод у естетику 1, 2
Увод у културологију 1, 2
Етика у науци и култури
Развојна психологија
Педагошка психологија
Увод у психологију
Психологија читања
Увод у комуникологију 1, 2
Увод у екологију 1, 2
 
Мастер академске студије
Филозофија књижевности
 
Докторске академске студије
Филозофија књижевности (Феноменолошки приступ књижевности)
Болоња 2006.
Основне академске студије
Увод у филозофију
Увод у естетику
Културологија
Комуникологија
Етика у библиотекарству
Развојна психологија
Педагошка психологија
Увод у психологију
Психологија читања
Екологија 1, 2
Стари студијски програм
Увод у филозофију
Увод у естетику
Културологија
Педагошка психологија
Социјална екологија
Комуникологија
Увод у психологију