5. ИСПИТНИ РОК 2017.


др Желимир Вукашиновић
УВОД У ФИЛОЗОФИЈУ 1

04.09.2017.
11 ч
*
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

УВОД У ФИЛОЗОФИЈУ 2 / УВОД У ФИЛОЗОФИЈУ (ДВОСЕМЕСТРАЛНИ ПРЕДМЕТ)

06.09.2017.
13 ч
*
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

УВОД У ЕСТЕТИКУ 1

04.09.2017.
13 ч
*
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

УВОД У ЕСТЕТИКУ 2

06.09.2017.
11 ч
*
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

ФИЛОЗОФИЈА КЊИЖЕВНОСТИ (МАСТЕР СТУДИЈЕ)

04.09.2017.
15 ч
411
ЈКК

ФИЛОЗОФИЈА КЊИЖЕВНОСТИ – ФЕНОМЕНОЛОШКИ ПРИСТУП КЊИЖЕВНОСТИ (ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ)

04.09.2017.
15 ч
411
ЈКК


др Александар Петровић
ТЕОРИЈА КУЛТУРЕ И ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ

07.09.2017.
10 ч
*
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

КУЛТУРНА ИСТОРИЈА ИНДИЈЕ (МАСТЕР СТУДИЈЕ)

08.09.2017.
11 ч
*
ЈКК

КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЈА

07.09.2017.
11 ч
*
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

ЕТИКА У НАУЦИ И КУЛТУРИ

08.09.2017.
10 ч
*
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ


др Љубомир Жиропађа
РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА

02.09.2017.
9 ч
*
СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ 06, 08, 15, 17, 19

ПЕДАГОШКА ПСИХОЛОГИЈА (ЈЕДНОСЕМЕСТРАЛНИ И ДВОСЕМЕСТРАЛНИ ПРЕДМЕТ)

01.09.2017.
9 ч
*
СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ 06, 08, 15, 17, 19

УВОД У ПСИХОЛОГИЈУ (ЈЕДНОСЕМЕСТРАЛНИ И ДВОСЕМЕСТРАЛНИ ПРЕДМЕТ)

01.09.2017.
9 ч
*
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

ПСИХОЛОГИЈА ЧИТАЊА

01.09.2017.
9 ч
*
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ


др Маја Савић
РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА

29.08.2017.
10 ч
426
СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ 01, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 37, 38

ПЕДАГОШКА ПСИХОЛОГИЈА (ЈЕДНОСЕМЕСТРАЛНИ И ДВОСЕМЕСТРАЛНИ ПРЕДМЕТ)

30.08.2017.
10 ч
426
СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ 01, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 23, 24
31.08.2017.
10 ч
426
СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ 13, 14, 25, 26, 27, 28, 29, 37, 38

ЈЕЗИК И КОГНИЦИЈА (МАСТЕР СТУДИЈЕ)

01.09.2017.
10 ч
426
ЈКК


др Зорица Томић
УВОД У КОМУНИКОЛОГИЈУ 1

09.09.2017.
10 ч
*
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

УВОД У КОМУНИКОЛОГИЈУ 2 / КОМУНИКОЛОГИЈА (ДВОСЕМЕСТРАЛНИ ПРЕДМЕТ)

10.09.2017.
10 ч
*
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

УВОД У КУЛТУРОЛОГИЈУ 1

09.09.2017.
11 ч
*
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

УВОД У УВОД У КУЛТУРОЛОГИЈУ 2 / КУЛТУРОЛОГИJA (ДВОСЕМЕСТРАЛНИ ПРЕДМЕТ)

10.09.2017.
11 ч
*
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

ИНТЕРКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЈА (МАСТЕР СТУДИЈЕ)

09.09.2017.
11 ч
*
ЈКК


др Милијана Ђорђевић
УВОД У ЕКОЛОГИЈУ 1 / ЕКОЛОГИЈА 1

06.09.2017.
16 ч
426
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

УВОД У ЕКОЛОГИЈУ 2 / ЕКОЛОГИЈА 2

07.09.2017.
16 ч
426
СВИ СТУДИЈСКИ ПРОФИЛИ

СОЦИЈАЛНА ЕКОЛОГИЈА

07.09.2017.
16 ч
426
СВЕ СТУДИЈСКЕ ГРУПЕ
*Распоред по салама објављује се најкасније недељу дана пре почетка испитног рока.