КУЛТУРОЛОГИЈА (проф. др Александар Петровић)
Студијски програми/профили: 08, 09, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 37, 38


КУЛТУРОЛОГИЈА
(проф. др Зорица Томић)
Студијски програми/профили: 01, 04, 05, 06, 13, 14, 15, 16, 25, 26, 28, 29

 


КУЛТУРОЛОГИЈА


Наставник: др Александар Петровић, редовни професор
Трајање: 2 семестра (I и II, III и IV, V и VI, VII и VIII)
Статус предмета: ОПИ или ИП
Студијски програми/профили: 08, 09, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 37, 38
Шифра предмета: 0600056
Број кредита: 6


Испит се састоји из
два дела
:


УВОД У КУЛТУРОЛОГИЈУ 1


Литература

Интелектуална историја Европе, Клио, Београд 2000, стр. 1-273.
Тихон Шевкунов, Пропаст империје. Византијска лекција (анимирано-документарни филм).


Наставне јединице

1. Академска култура од најстаријег универзитета Наланда до Болоњске декларације
2. Промена климе, митови о потопу и настанак културе
3. Проблем календара и култура мерења времена
4. Винчанска култура
5. Исак Њутн и мит о Аргонаутима
6. Култура Мохенџо даро и култура санскрићана
7. Културна антропологија будизма
8. Дионизијски култови
9. Хипократ и настанак филозофске медицине
10. Платонови антрополошки митови
11. Камен из Розете и дешифровање хијероглифског писма
12. Култура смрти: Христ и Сократ
13. Басијан и Улпијан: проблем кризе римске културе
14. Крсташки ратови у очима Балкана и Блиског истока
15. Византијска култура и последице њене пропасти


УВОД У КУЛТУРОЛОГИЈУ 2


Литература

Марвин Пери, Интелектуална историја Европе, Клио, Београд 2000, стр. 275-656.
Годфри Регио, Којаанискатси – живот ван равнотеже (анимирано-документарни филм).


Наставне јединице

1. Растко Немањић и култура преображаја
2. Две Ренесансе: Марсилио Фићино и Френсис Бекон
3. Доба открића и почетак глобалног колонијализма
4. Противреформација и инквизиција
5. Декарт и рађање модерног субјективитета
6. Апсолутизам и либерализам: Томас Хобс версус Џон Лок
7. Дијалектика просветитељства
8. Никола Тесла и однос енергије и културе
9. Култура Маја и механизам нестанка цивилизација
10. Култови катастрофа и краја света
11. Судар цивилизација
12. Национална држава и глобална корпорација
13. Лингвистички и природни диверзитет: настанак и нестанак језика
14. Миланковићев Канон осунчавања и обнова хелиоцентричне културе
15. Појам културне дипломатије

 


КУЛТУРОЛОГИЈА


Наставник: др Зорица Томић, редовна професорка
Трајање: 2 семестра (I и II, III и IV, V и VI, VII и VIII)
Статус предмета: ОПИ или ИП
Студијски програми/профили: 01, 04, 05, 06, 13, 14, 15, 16, 25, 26, 28, 29
Шифра предмета: 0600056
Број кредита: 6


Испит се састоји из два дела
:


УВОД У КУЛТУРОЛОГИЈУ 1


Литература

Сретен Петровић, Културологија, Чигоја, Београд (било које издање).


Испитна питања

 1. Појам културе
 2. Појам цивилизације
 3. Еволуционистичка теорија културе
 4. Функционалистичка теорија културе
 5. Теорија културе Ф. Боаса
 6. Теорија културних циклуса
 7. Психоаналитичка теорија културе
 8. Појам симбола, алегорије и знака
 9. Култура као систем симболичких форми
 10. Фрејзерово поимање магије, религије и науке
 11. Теорија магије и религије Б. Мачиновског
 12. Диркемово схватање магије, религије и обреда
 13. Мистицизам и примитивни менталитет (Л. Леви-Брил)
 14. Анимизам, аниматизам, манизам, тотемизам
 15. Писмо раних цивилизација
 16. Одлике култура истока и Запада
 17. Типологија митологија
 18. Култура Сумера и Вавилона
 19. Култура Египта
 20. Култура Кине
 21. Култура Индије
 22. Индијске религије
 23. Уметност Индије
 24. Цивилизација Лепенског Вира
 25. Култура Грчке
 26. Хришћанска цивилизација
 27. Основи хришћанске религије
 28. Уметност у хришћанској култури
 29. Католичанство и протестантизам
 30. Византијска цивилизација
 31. Теолошки спор источне и Западне цркве
 32. Уметност у православној култури
 33. Исламска култура и цивилизација
 34. Појам мита
 35. Функције мита
 36. Натуралистичка теорија мита
 37. Анимистичка теорија мита
 38. Таутегоријско тумачење мита (Шелинг)
 39. Митологија и поезија
 40. Фројдова анализа мита о Едипу
 41. Критика Фројдове анализе мита о Едипу
 42. Јунгов појам архетипова и колективно несвесног
 43. Култура као систем симболичких форми Е. Касирера
 44. Закон пражњења; катарза
 45. Структуралистичка теорија мита К. Леви-Строс
 46. Психоанализа и фашизам
 47. Блохова теорија симбола, митова и архетипова
 48. Демитологизација и ремитилогизација
 49. Мит у савременој књижевности
 50. Мит, масовна култура и кич


УВОД У КУЛТУРОЛОГИЈУ 2


Литература

Сретен Петровић, Културологија, Чигоја, Београд (било које издање).


Испитна питања

 1. Теоријски приступи уметности
 2. Структура уметничког дела
 3. Појам естетске рецепције
 4. Вредност и вредновање уметничког дела
 5. Структура естетског акта
 6. Судови укуса и  критика уметности
 7. Кантова типологија укуса и стилова
 8. Конформистички укус
 9. Авангардистички укус
 10. Традиционалистички укус
 11. Елитистичка и тривијална уметност
 12. Појам хоризонта очекивања
 13. Имплицитни и експлицитни читалац
 14. Естетика лепог и естетика ружног
 15. Уживање и уосећавање
 16. Претпоставке модерног укуса
 17. Критика модерног укуса
 18. Појам интелектуалне елите
 19. Компензаторска функција тривијалне књижевности Л. Левентал
 20. Компензаторска функција тривијалне књижевности А. Зилберман
 21. Компензаторска функција тривијалне књижевности П. Биргер
 22. Досељавање на Балкан и стварање државе
 23. Пријем хришћанства и црквена аутономија
 24. Исихазам и монаштво
 25. Јереси у православљу. Богумилство
 26. Језик у средњем веку
 27. Књижевност у средњем веку
 28. Архитектура-манастири и цркве
 29. Сликарство у средњем веку
 30. Стварање модерне српске државе, народни језик и књижевност
 31. Развој црквене и световне архитектуре
 32. Сликарство и вајарство (XV-XIX век)
 33. Појам мита култа и ритуала
 34. Религија, магија и обичај
 35. Жртвени обред
 36. Религија и култ камена
 37. Змија као демонско биће
 38. Змај као демонско биће
 39. Раскршћа и гробља
 40. Рођење детета
 41. Крштење и стрижба
 42. Свадбени обичаји
 43. Народни суд, проклетије и лапот
 44. Погребни обичаји
 45. Додоле
 46. Жртвовање на темељу