I семестарТип предметаЕСПБ
Увод у хунгарологију 1АО3
Мађарска књижевност 1НС6
Мађарски језик 1НС3
Савремени мађарски језик Г-1СА6
Савремени мађарски језик П-1
Изборна група АО1АО3
Изборна група ТМ1ТМ6
Изборна група СА1СА3
Укупно ЕСПБ30
II семестарТип предметаЕСПБ
Увод у хунгарологију 2АО3
Мађарска књижевност 2НС6
Мађарски језик 2НС3
Савремени мађарски језик Г-2СА6
Савремени мађарски језик П-2
Изборна група АО2АО3
Изборна група ТМ2ТМ6
Изборна група СА2СА3
Укупно ЕСПБ30
III семестарТип предметаЕСПБ
Мађарско-српске књижевне везе 19. века 1ТМ3
Мађарска књижевност 3НС6
Мађарски језик 3НС3
Савремени мађарски језик Г-3СА6
Савремени мађарски језик П-3
Изборна група АО3АО6
Изборна група ТМ3ТМ3
Изборна група СА3СА3
Укупно ЕСПБ30
IV семестарТип предметаЕСПБ
Мађарско-српске књижевне везе 19. века 2ТМ3
Мађарска књижевност 4НС6
Мађарски језик 4НС3
Савремени мађарски језик Г-4СА6
Савремени мађарски језик П-4
Изборна група АО4АО6
Изборна група ТМ4ТМ3
Изборна група СА4СА3
Укупно ЕСПБ30
V семестарТип предметаЕСПБ
Мађарско-српске књижевне везе 20. века 1ТМ3
Мађарска књижевност 5НС6
Мађарски језик 5НС6
Савремени мађарски језик Г-5СА6
Изборна група АО5АО3
Изборна група ТМ5ТМ3
Изборна група СА5СА3
Укупно ЕСПБ30
VI семестарТип предметаЕСПБ
Мађарско-српске књижевне везе 20. века 2ТМ3
Мађарска књижевност 6НС6
Мађарски језик 6НС6
Савремени мађарски језик Г-6СА6
Изборна група АО6АО3
Изборна група ТМ6ТМ3
Изборна група СА6СА3
Укупно ЕСПБ30
VII семестарТип предметаЕСПБ
Теорија и техника превођења 1ТМ3
Мађарски језик 7НС6
Мађарска књижевност 7НС6
Савремени мађарски језик Г-7СА6
Изборна група АО7АО3
Изборна група ТМ7ТМ3
Изборна група СА7СА3
Укупно ЕСПБ30
VIII семестарТип предметаЕСПБ
Теорија и техника превођења 2ТМ3
Мађарски језик 8НС6
Мађарска књижевност 8НС6
Савремени мађарски језик Г-8СА6
Изборна група АО8АО3
Изборна група ТМ8ТМ3
Изборна група СА8СА3
Укупно ЕСПБ30