Нови програм (школске године 2009/10 – 2014/15)
I семестарТип предметаЕСПБ
Библиотекарство 1НС6
Библиотечки практикум 1СА3
Информатика за библиотекаре 1ТМ3
Информатички практикум 1СА3
Историја књиге и библиотека 1АО3
Изборна група АО1АО3
Изборна група ТМ1ТМ3
Изборна група НС1НС3
Изборна група СА1СА3
Укупно ЕСПБ30
(18+12)
 
II семестарТип предметаЕСПБ
Библиотекарство 2НС6
Библиотечки практикум 2СА3
Информатика за библиотекаре 2ТМ3
Информатички практикум 2СА3
Историја књиге и библиотека 2АО3
Изборна група АО2АО3
Изборна група ТМ2ТМ3
Изборна група НС2НС3
Изборна група СА2СА3
Укупно ЕСПБ30
(18+12)
 
III семестарТип предметаЕСПБ
Библиотечки практикум 3СА3
Дигитални текст 1НС6
Књига и библиотеке код СрбаАО3
Методологија истраживања и цитирања ТМ3
Организација знања 1ТМ3
Изборна група АО3АО3
Изборна група НС3НС3
Изборна група СА3СА3
Укупно ЕСПБ30
(18+12)
 
IV семестарТип предметаЕСПБ
Библиотечки практикум 4СА3
Дигитални текст 2НС6
Етика у науци и културиТМ3
Организација знања 2ТМ3
Увод у архивистикуАО3
Изборна група АО4АО3
Изборна група НС4НС3
Изборна група СА4СА3
Укупно ЕСПБ30
(18+12)
 
V семестарТип предметаЕСПБ
Архивистика 1НС6
Информатички практикум 3СА3
Статистика у библиотекамаНС6
Структура информација 1ТМ3
Увод у музеологију ( опис предмета, скрипта )АО3
Изборна група ТМ5ТМ3
Изборна група СА5СА3
Укупно ЕСПБ30
(21+9)
 
VI семестарТип предметаЕСПБ
Архивистика 2НС6
Информатички практикум 4СА3
Процеси управљања у библиотекамаНС6
Структура информација 2ТМ3
Увод у библиографијуАО3
Изборна група ТМ6ТМ3
Изборна група СА6СА3
Укупно ЕСПБ30
(21+9)
 
VII семестарТип предметаЕСПБ
Базе података и библиотечки информациони системиНС6
Библиотечки практикум 5СА3
Музеологија 1НС6
Односи библиотека с јавношћуСА3
Теорија и историја библиографије 1ТМ3
Изборна група АО7АО3
Изборна група ТМ7ТМ3
Изборна група СА7СА3
Укупно ЕСПБ30
(21+9)
 
VIII семестарТип предметаЕСПБ
Библиотечки практикум 6СА3
Музеологија 2НС6
Мултимедијални документиСА3
Проналажење информацијаНС6
Теорија и историја библиографије 2ТМ3
Изборна група АО8АО3
Изборна група ТМ8ТМ3
Изборна група СА8СА3
Укупно ЕСПБ30
(21+9)
Нови програм (школске године 2006/07 – 2008/09)
I година
Историја књиге и библиотека 1
Организација библиотека 1
Математика за библиотекаре и лингвисте
Историја књиге и библиотека 2
Организација библиотека 2
Информатичка писменост
Српски језик
Енглески језик
II година
Каталогизација и класификација 1
Историја српских библиотека
Обрада текста
Каталогизација и класификација 2
Интернет и веб технологије
Методологија истраживања и цитирања
Енглески језик
III година
Каталогизација и класификација 3
Архивистика 1
Музеологија 1
Програмирање
Архивистика 2
Музеологија 2
Етика у библиотекарству
Менаџмент у библиотекама
Структура информација
IV година
Теорија и историја библиографије
Односи библиотека с јавношћу
Базе података и библиотечки информациони системи
Проналажење информација
Мултимедијални документи
Стари програм (закључно са школском 2005/2006. годином)
Списак свих предмета
Стручни предмети
Библиотекарство I
 Наставни план и програм
 Литература
 Испитна питања
 Предметни наставник
Библиотекарство II
 Наставни план и програм
 Литература
 Испитна питања
 Предметни наставник
Библиотекарство III
 Наставни план и програм
 Литература
 Испитна питања
 Предметни наставник
Библиотекарство IV
 Наставни план и програм
 Литература
 Испитна питања
 Предметни наставник
Информатика I
 Наставни план и програм, литература, испитна питања
 Предметни наставник
Информатика II
 Наставни план и програм, литература, испитна питања
 Предметни наставник
Информатика III
 Наставни план и програм, литература, испитна питања
 Предметни наставник
Информатика IV
 Наставни план и програм, литература, испитна питања
 Предметни наставник
Историја књиге и библиотека I
 Наставни план и програм
 Литература
 Испитна питања
 Предметни наставник
Историја књиге и библиотека II
 Наставни план и програм
 Литература
 Испитна питања
 Предметни наставник