I семестарТип предметаЕСПБ
Балканологија 1АО3
Увод у неохеленистику 1АО3
Грчки језик 1НС6
Грчка књижевност 1НС3
Савремени грчки језик Г-1СА6
Практикум из неохеленистике 1СА3
Изборна група ТМ1ТМ6
Укупно ЕСПБ30
II семестарТип предметаЕСПБ
Балканологија 2АО3
Увод у неохеленистику 2АО3
Грчки језик 2НС6
Грчка књижевност 2НС3
Савремени грчки језик Г-2СА6
Практикум из неохеленистике 2СА3
Изборна група ТМ2ТМ6
Укупно ЕСПБ30
III семестарТип предметаЕСПБ
Класични грчки језик 1ТМ6
Грчки језик 3НС6
Грчка књижевност 3НС3
Савремени грчки језик Г-3СА6
Практикум из неохеленистике 3СА3
Изборна група АО3АО3
Укупно ЕСПБ30
IV семестарТип предметаЕСПБ
Балканологија 2АО3
Класични грчки језик 2ТМ6
Грчки језик 4НС6
Грчка књижевност 4НС3
Савремени грчки језик Г-4СА6
Практикум из неохеленистике 4СА3
Изборна група АО4АО3
Укупно ЕСПБ30
V семестарТип предметаЕСПБ
Класични грчки језик 3ТМ3
Историја грчког језика 1ТМ3
Грчка књижевност 5НС6
Грчки језик 5НС6
Савремени грчки језик Г-5СА6
Изборна група АО5АО3
Изборна група СА5СА3
Укупно ЕСПБ30
VI семестарТип предметаЕСПБ
Класични грчки језик 4ТМ3
Историја грчког језика 2ТМ3
Грчка књижевност 6НС6
Грчки језик 6НС6
Савремени грчки језик Г-6СА6
Изборна група АО6АО3
Изборна група СА6СА3
Укупно ЕСПБ30
VII семестарТип предметаЕСПБ
Историја грчког језика 3ТМ3
Грчка књижевност 7НС6
Грчки језик 7НС6
Савремени грчки језик Г-7СА6
Изборна група АО7АО3
Изборна група ТМ7ТМ3
Изборна група СА7СА3
Укупно ЕСПБ30
VIII семестарТип предметаЕСПБ
Историја грчког језика 4ТМ3
Грчка књижевност 8НС6
Грчки језик 8НС6
Савремени грчки језик Г-8СА6
Изборна група АО8АО3
Изборна група ТМ8ТМ3
Изборна група СА8СА3
Укупно ЕСПБ30
Изборни предмети са Катедре за неохеленске студије
УВОД У ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК 1
УВОД У КЛАСИЧНИ ГРЧКИ ЈЕЗИК 1
УВОД У ТРАДУКТОЛОГИЈУ 1
КУЛТУРНА ИСТОРИЈА БАЛКАНА 1
ГРАМАТИЧКЕ КАТЕГОРИЈЕ И СТРУКТУРЕ 1
САВРЕМЕНИ ГРЧКИ ЈЕЗИК П-1
САВРЕМЕНИ ГРЧКИ ЈЕЗИК П-3
УВОД У ПИСМЕНОСТ: СИСТЕМИ МИШЉЕЊА
КУЛТУРНА ИСТОРИЈА ГРЧКЕ 1
ПОЛИТИЧКА ИСТОРИЈА БАЛКАНА 1